× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

شوری در سر

نویسنده: اورهان پاموك

«خیلی‌خب بابا، خیلی‌خب. من...عاشق شدم، اِ...عاشقِ...رایحه. همون که چشماش درشت و سیاه بود. همون که از همه کوچک‌تر بود، اسمش رایحه بود دیگه، نه؟ جلو میز باباش یهو خوردیم به‌هم، یعنی...نخوردیم به‌هم ولی کم مونده بود بخوریم، راستش...نمی‌دونم دیدی یا نه ولی کم مونده بود که با صورت...یهو چشم‌تو‌چشم شدیم، اون از همون فاصله، زل زد تو چشمای من و...من..اولش فکر کردم فراموش می‌کنم و اصلاً...اما...نتونستم.»

«چی رو نتونستی فراموش کنی؟»

«اِ...چشماش رو، نگاش رو، اِ...تو تو عروسی برخورد ما رو ندیدی؟ البته برخورد هم که می‌گم...»

صفحه 206

قیمت: 105,000 تومان
پاکت خرید
شوری در سر
شوری در سر

لام

 هجرت از جهان زندگی به دیدار مرگ در کوه جادو

هجرت از جهان زندگی به دیدار مرگ در کوه جادو

واژه‎ی هجرت بار معنوی ویژه‎ای دارد و ادبیات پر از لحظات هجرت‎گونه‎ای است که در آن قهرمان به جهان درون و معنویت کشیده می‎شود و از دنیای عینی و مادی می‎گریزد. هجرت از زندگی و واقعیت به معنویت و ذهنیت. توماس مان در رمان کوه جادو، از وضعیت ذهنی و جسمانی ویژه‎ی بیمار بودن به عنوان پلی برای سیر به معنویت استفاده می‎کند. بیشتر بخوان

لام

 ارباب و بنده

ارباب و بنده

(تمام شد)
 شازده حمام

شازده حمام

80,000 تومان
 مارمولک سیاه

مارمولک سیاه

20,000 تومان
 مجمع سری

مجمع سری

42,000 تومان