× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

پرروترین دختر در مدرسه

نویسنده: انید بلایتون

ویلیام با لحنی جدی گفت: کار خیلی زشتیه! دو تا زنگ تفریحت رو باید صرف تمیز کردن نوشته‌هات با صابون و آب گرم کنی. بعدش باید بری و از فروشگاه مدرسه از همون دو پوندی که داری رنگ زرد بخری و خودت دیوار رو رنگ بزنی. آخر هفته ، خودم میام تا بهت سر بزنم.

پیتر که سرخ شده بود نشست. دیگر تا آخر عمرش روی دیوار چیزی نمی‌نوشت. به خاطر تنبیهش عصبانی نبود، چون می‌دانست عادلانه است.باید کثیف کاری‌اش را تمیز می‌کرد. ویلیام گفت: ما همه دیوار رو می‌بینیم و نمی‌خواهیم نوشته‌های احمقانه‌ات رو روی اون ببینیم. بعد، گزارشی درباره‌ی هری که یک هفته قبل تقلب کرده بود داده شد.آقای جانز این گزارش را برای ویلیام فرستاده بود. ویلیام أن را برای جلسه خواند. آقای جانز نوشته بود: باید گزارش کنم که هری به سرعت در حال هماهنگ شدن با بچه‌های کلاس در درس ریاضی است و پس از یک هفته‌ی دیگر به بقیه می‌رسد. چون دیگر دلیلی برای تقلب ندارد، پیشنهاد می‌کنم از جلسه بعد هری اجازه داشته باشد کنار دیگران بنشیند.

صفحه 104

قیمت: 17,000 تومان
پاکت خرید
پرروترین دختر در مدرسه
پرروترین دختر در مدرسه

لام

 هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

هجرت، محکومیت و تبعید، برای سرگردانان در وطن

«من اینک به ضد تو هستم و در میان تو به نظر امت‌ها داوری خواهم نمود. و با تو به سبب جمیع رجاساتت کاری خواهم کرد که پیش از این نکرده باشم و مثل آنها هم دیگر نخواهم کرد. بنابراین پدران در میان تو پسران را خواهند خورد و پسران پدارنشان را و بر تو داوری‌ها نموده، تما بقیت را به‌سوی هر باد پراکنده خواهم ساخت بیشتر بخوان

لام

 مجله آنگاه-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-

مجله آنگاه-کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان-

(تمام شد)
 رکوئیم برای یک راهبه

رکوئیم برای یک راهبه

24,000 تومان
 شازده کوچولو

شازده کوچولو

12,500 تومان
 کولی و نامه و عشق

کولی و نامه و عشق

17,000 تومان