× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

پرروترین دختر برمی گردد

نویسنده: انید بلایتون

جنی درِ قفس را با دقت بست و قفل کرد. بعد با الیزابت رفت و نفس نفس زنان وارد کلاس شد. خانم رنجر تازه رسیده بود. سر جایشان نشستند. کلاس جغرافی بود و داشتند درباره استرالیا و زمین‌های بزرگ پرورش گوسفندِ آنجا مطلب می‌خواندند. جنی روی صندلی ردیف اوّل جلوی الیزابت و جون نشست.

وسط کلاس، الیزابت یک موش سفید را دید که از پشت گردن جنی سرک می‌کشد! خود جنی هم متوجه شد. دستش را دراز کرد و هلش داد تا بیرون نیاید. الیزابت آن قدر خنده‌اش گرفته بود که جرأت نکرد سرش را بلند کند. وقتی سرش را بلند کرد، دید موشی سرش را از آستین چپ جنی بیرون آورده و با چشم‌های صورتی رنگش به الیزابت نگاه می‌کند. بعد، دوباره مخفی شد.

جنی سعی کرد کاری بکند که موشی از آستینش روی شانه‌اش برود و بخوابد. اما موشی خوابش نمی‌آمد. خیلی هم سرحال و سرزنده بود. از همه جای جنی بالا می‌رفت و همه‌جا را بو می‌کشید.

صفحه 48 

قیمت: 25,000 تومان
پاکت خرید
پرروترین دختر برمی گردد
پرروترین دختر برمی گردد

لام

 بارون درخت نشین

بارون درخت نشین

درخت‌های زیتون، با شاخه‌های درهم‌بافته و پیچ‌درپیچ‌شان، کار رفتن از درختی به درخت دیگر را برای کوزیمو آسان می‌کردند؛ این‌ها درخت‌های مهمان‌نوازی هستند و به‌رغم پوست زبرشان، برای کسانی که می‌خواهند روی آن‌ها بمانند یا از آنها بگذرند کاملا مناسب‌اند. در عوض، شاخه‌هاشان چندان کلفت نیست و نمی‌شود روی آن‌ها به گشت‌وگذار پرداخت. بیشتر بخوان

لام

 هنر همچون درمان

هنر همچون درمان

25,000 تومان
 پروژه شادی

پروژه شادی

35,000 تومان
 دلكش و پریوش

دلكش و پریوش

14,000 تومان
 پرونده هری كبر

پرونده هری كبر

45,000 تومان