× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

رستوران نقاشی

نویسنده: مارسل امه

خودم را خسته نکنم. به چیزی که توان فهمش را ندارم مشغول نشوم و اجمالاً نکته‌ای را به یاد داشته باشم؛ نقاشی من خوردنی است. حالا ارزش‌های دیگرش هرچه باشد، از این نظر قابل توجه است. روزی می‌رسد که واقعاً به نقاشی من توجه کنند و نه‌تنها در پاریس و فرانسه، بلکه در خارج نیز جنجال به پا شود، آیا باید آرزو کنم آن روز به‌زودی فرا رسد؟

صفحه 42

قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
رستوران نقاشی
رستوران نقاشی

لام

 بعد از پایان

بعد از پایان

می‌شود بعضی وقت‌ها هوای تازه را نه از پنجره‌های باز که از آدم‌های تازه گرفت. من یکی که فکر می‌کنم اگر روزی کنجکاوی‌ام را نسبت به آدم‌ها از دست بدهم دیگر نتوانم به‌راحتی جایگزین دیگری برای این هوس قدیمی‌ام پیدا کنم. خیلی وقت‌ها تیرم خطا می‌رود و هر کاری می‌کنم باز آدم مورد نظرم معمولی و غیرجذاب و شبیه هزاران نمونه‌ی دیگر باقی می‌ماند، اما از امتحان کردن خسته نمی‌شوم. تحت‌تاثیر همین میل بود که به خواهرزاده‌ی گرامی‌ام آیسان قول کمک دادم. از من خواسته بود با منظر بروم تبریز. بیشتر بخوان

لام

 مادام بوواری

مادام بوواری

58,800 تومان
 پرندگان می روند در پرو بمیرند

پرندگان می روند در پرو بمیرند

42,000 تومان
 جنوب بدون شمال

جنوب بدون شمال

45,000 تومان
 شمال

شمال

30,000 تومان