× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

نفرین شدگان

نویسنده: سیامک گلشیری

«اون اوایل خیلی احساس گناه می‌کردم. نصف شب‌ها، گاهی خوا‌بِ‌تو می‌دیدم و از خواب می‌پریدم. فکر می‌کردم داری صدام می‌کنی. یه حالت عجیبی بود. حتی تو بیداری هم گاهی فکر می‌کردم داری صدام می‌کنی. خیلی دلم می‌خواست برات خیلی چیزها رو بنویسم.»

«نوشتی که.» خاکستر سیگارم را تکاندم. «کاش همون چهار خطو هم ننوشته بودی، چون واقعاً حال‌مو خراب کرد.»

صفحه 48

قیمت: 48,000 تومان
پاکت خرید
نفرین شدگان
نفرین شدگان

لام

 هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش

هر آدمی سنگی است بر گور پدر خویش

داستانی فراتر از یک زندگی نامه از درون حقیقتی به نام بی فرزندی... بیشتر بخوان

لام

 گود

گود

58,000 تومان
 جای خالی سلوچ

جای خالی سلوچ

(تمام شد)
 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

(تمام شد)
 سلوک

سلوک

(تمام شد)