× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی

نویسنده: فردریش دورنمات

می‌سی‌سی‌پی           دولت چه تصمیمی داره؟

وزیر                    نخست وزیر مایله که تو استعفا کنی.

می‌سی‌سی‌پی          و تو مأمور هستی این خبر را به من بدی؟

وزیر                   برای همین کار به اینجا اومدم.

می‌سی‌سی‌پی          به موجب قوانین مربوط به کارهای عمومی و 

                         استخدام، نمی‌توان کارمندی را از کار بر کنار کرد،مگه

                        در مورد اختلاس اموال دولتی، سازش با بیگانگان، یا

                         تبانی با انقلابیون داخلی بر ضد دولت.

صفحه66 

قیمت: 23,000 تومان
پاکت خرید
ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی
ازدواج آقای می‌سی‌سی‌پی

لام

 داستان‌هایی برای غروب روزهای پنچری

داستان‌هایی برای غروب روزهای پنچری

این مجموعه حاوی دو نمایشنامه رادیویی با محتوایی جنایی به قلم فردریش دورنمایت، نمایش‌نامه نویس بزرگ سوئیسی است که کسالت یک روز معمولی را هوشمندانه با ترس و طنز می‌شورد و پاک می‌کند. بیشتر بخوان

لام

 دایره گچی قفقازی

دایره گچی قفقازی

19,000 تومان
 داستان (ساختار،سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

داستان (ساختار،سبک و اصول فیلمنامه نویسی)

30,000 تومان
 غرب غم زده

غرب غم زده

14,000 تومان
 مامور های اعدام

مامور های اعدام

15,000 تومان