× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

جسارت رانندگی

نویسنده: منال شریف

خیلی از مدارس دخترانه مثل همان مدرسه‌ی شماره 31، خانه های مسکونی بودند که تبدیل به مدرسه شدند. مدارس دخترانه  بر عکس مدارس پسرانه هرگز اسم نداشتند و آن‌ها را با شماره شناسایی می‌کردند. مثلاً مدرسه من اسمشان این‌گونه بود: دبستان شماره 21، مدرسه راهنمایی شماره 16 و دبیرستان شماره 13. دختران دانش‌آموز مثل مدرسه هایشان نامرئی بودند. در پایان روز وقتی اتومبیل‌ها و سرویس‌ها برای برگرداندن دانش آموزان  و معلم‌ها می آمدند، نگهبان مدرسه دختران را با اسم پدرشان صدا می زد نه با اسم خودشان.

صفحه86

قیمت: 49,000 تومان
پاکت خرید
جسارت رانندگی
جسارت رانندگی

لام

 هفته‌ی چهل و چند

هفته‌ی چهل و چند

دیوار چین طولانی‌تر از چیزی بود که در عکس‌ها دیده بودم. شکوه و غم را یک‌جا ریخت توی دلم. میان طبیعت سبز و بکر راه خودش را باز کرده بود و رفته بود بالا. پایم را که روی اولین پله‌ی سنگی گذاشتم، سنگینی تاریخ انسانی‌اش آوار شد روی شانه‌هایم. دستم را گذاشتم روی شکمم. «شکوفه‌ی سیب، این‌جا رو یادت بمونه.» یادش نمی‌ماند. بعدها که دنیا می‌آمد و عقل‌رس می‌شد، باید می‌نشستم و دخترک یا پسرک را می‌نشاندم روی پاهایم. بیشتر بخوان

لام

 چادر کردیم رفت تماشا

چادر کردیم رفت تماشا

28,000 تومان
 سفرنامه برادران امیدوار

سفرنامه برادران امیدوار

125,000 تومان
 ملت عشق

ملت عشق

37,000 تومان
 پس از تو

پس از تو

37,000 تومان