× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

گفتگو با ایران درودی

نویسنده: مهدی مظفری ساوجی

به نظر شما شعر و نقاشی در کدام نقطه به‌هم می‌رسند؟

در خلاقیت. در واقع، بافت خلاقیتشان یکی است. مسئله، تصوير نیست. بعضی شعرها تصویری نیستند.به خصوص بعضی از اشعار حافظ.

صفحه 61

قیمت: 25,000 تومان
پاکت خرید
گفتگو با ایران درودی
گفتگو با ایران درودی

لام

 پرنده‌‌ی من

پرنده‌‌ی من

امیر به طرف آینده می‌رود. عاشق آینده است. گذشته را دوست ندارد، آن همه گذشته زنانه‌ای که نه از دیوار پریدن دارد نه دوچرخه‌سواری نه فوتبال در محله. گذشته‌ای پر از پچ‌پچه و حرف‌های درگوشی و خاله‌بازی است. گذشته‌ای که به زیرزمین‌های تاریک و پستوها منتهی می‌شود. امیر حاضر نیست حت یک قدم با من به عقب برگردد. بیشتر بخوان

لام

 گفت و گوی دوراس / گدار

گفت و گوی دوراس / گدار

19,500 تومان
 هاروکی موراکامی به دیدار هایائو کاوای می رود

هاروکی موراکامی به دیدار هایائو کاوای می رود

19,000 تومان
 از پیدا و پنهان

از پیدا و پنهان

45,000 تومان
 حرف

حرف

(تمام شد)