× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

باغ سبز

نویسنده: محمدعلی موحد

در هر حال ما هستیم و چنین متنی؛ متنی که در آن به سه نوع یا از سه دیدگاه می‌توان نگریست.

اول از دیدگاه زیبا شناختی، که سخن شمس موسیقیِ خاصِ خود را دارد و الحق بسیاری از تکه های آن شعر ناب است. نفس گرم و روح پر شور شمس که مولانا «آتش در آتش»اش می‌خواند در زیر هر کلمه از آن تجلی دارد.از این لحاظ مقالات شمس به دیوان حافظ و هر تکه از مقالات به غزلی ازآن دیوار همانند استکه می‌توان آن را بار‌ها بار‌ها را خواند و از زیباییِ وحشی و در عین حال بسیار دلاویز آن لذت برد.

صفحه47

قیمت: 65,000 تومان
پاکت خرید
باغ سبز
باغ سبز

لام

 اسطرلاب حق

اسطرلاب حق

سخن سایه حقیقت است و فرع حقیقت. چون سایه جذب کرد، حقیقت به طریق اولی بود. خود سخن بهانه است. آدمی را با آدمی آن جزو مناسب جذب می‌کند نه سخن. بیشتر بخوان

لام

 بارون درخت نشین

بارون درخت نشین

32,000 تومان
 گشتی در موزه کمونیسم

گشتی در موزه کمونیسم

18,000 تومان
 فلسفه مدرن فرانسه

فلسفه مدرن فرانسه

48,000 تومان
 اگر شبی از شب های زمستان مسافری

اگر شبی از شب های زمستان مسافری

34,000 تومان