× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

فراسوی زنجیرهای پندار

نویسنده: اریک فروم

مارکس به پیروی از هگل در بررسی تکامل انسان در جامعه، روشی همانند او به کار می‌گیرد. انسان ابتدایی، انسان قرون وسطی و انسان جامعۀ صنعتی در عین بیماری، بیمار نیستند، زیرا مرحله‌ی ضرور از تکامل را طی می‌کنند. همانگونه که کودک برای بزرگسال شدن، راهی جز رشد جسمانی-روانی ندارد، نوع انسان نیز، در فرایند تسلّط بر طبیعت و جامعه به منظور انسان شدن، راهی جز رشد اجتماعی ندارد. هر گونه غیر عقلایی بودن گذشته اگرچه تاسّف‌بار است در حد ضرورت عقلایی است.

صفحه 89

قیمت: 30,000 تومان
پاکت خرید
فراسوی زنجیرهای پندار
فراسوی زنجیرهای پندار

لام

 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

عادت کر‌ده‌ایم هر روز دوش بگیریم، اما یادمان می‌رود که ذهنمان هم به دوش نیاز دارد. گاهی با یک غزل حافظ می‌شود دوش ذهنی گرفت و خوابید. بیشتر بخوان

لام

 تندخوانی پیشرفته

تندخوانی پیشرفته

26,000 تومان
 ساختار روان شناختی فاشیسم

ساختار روان شناختی فاشیسم

12,000 تومان
 فراسوی نیک و بد

فراسوی نیک و بد

35,000 تومان
 بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)

بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)

24,000 تومان