× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

علیه تربیت فرزند

نویسنده: آلیسون گوپنیک

کشتی‌گرفتن و غلت‌زدن، گازگرفتن و نیشگون‌گرفتن و بازی‌های پرسروصدا از جمله بازی‌های خشن و دشواری هستند که خصوصاً در برخی پسربچه‌ها به‌طور آشکار مشاهده می‌کنیم(گرچه دخترها نیز این بازی‌ها را انجام می‌دهند). من، به‌عنوان مادر سه پسر قوی‌جثه، این را منشأِ بزرگ‌ترین معضلات والدگری خود می‌دانم. وقتی یک شخص صلح‌طلب با ارزش‌های عمیق ضدخشونت ناگهان پسران عزیزدردانه‌اش را در حالتی می‌بیند که به جان هم (یا بتر از آن، دوستانشان) افتاده‌اند، چه کاری باید انجام بدهد؟

صفحه 203

قیمت: 49,000 تومان
پاکت خرید
علیه تربیت فرزند
علیه تربیت فرزند

لام

 گنگ محل

گنگ محل

بچه که بودم، مادرم به اتاق خوابم می‌آمد و برایم قصه می‌گفت. تشریفاتی که پیوسته بی‌هیچ تغییری اجرا می‌شد. من باید به بستر می‌رفتم و او پنج دقیقه‌ی بعد بهم ملحق می‌شد. هم‌زمان با صدای قدم‌هایش روی راه‌پله، می‌شنیدم که ساعت، نُه ضربه می‌نوازد. بیشتر بخوان

لام

 خودت باش دختر

خودت باش دختر

30,000 تومان
 تختخوابت را مرتب کن

تختخوابت را مرتب کن

12,000 تومان
 بسه دیگه گند نزن

بسه دیگه گند نزن

25,000 تومان
 اعتماد به نفس

اعتماد به نفس

9,900 تومان