× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

رهیافتی معنوی به کاهش وزن و تناسب اندام

نویسنده: مسیحا برزگر

«رهیافتی معنوی به کاهش وزن و تناسب اندام» یکی از مفید ترین اثار مسیحا برزگر می باشد. این کتاب به موضوعی پرداخته که دغدغه بسیاری از افراد می باشد. زیرا معمولا در سال های اخیر به خاطر سبک غلط زندگی، اضافه وزن یکی از مشهود ترین مشکلاتی بوده که افراد با آن مواجه می باشند. اضافه وزن می تواند زمینه ساز انواع بیماری ها باشد. از این رو بهتر است تا با روش های مختلف کاهش وزن انجام داده و تناسب اندام خود را برقرار نمود.
با توجه به اهمیتی که کاهش وزن و تناسب اندام داشته، آقای مسیحا برزگر سخنرانی های بسیار زیادی در این حوزه داشته و بیان نموده اند که چگونه می توان رهیافتی معنوی برای کاهش وزن و تناسب اندام پیدا نمود.

قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
رهیافتی معنوی به کاهش وزن و تناسب اندام
رهیافتی معنوی به کاهش وزن و تناسب اندام

لام

 مهاجرت، کنده‌شدن از جا، جا کَن شدگی

مهاجرت، کنده‌شدن از جا، جا کَن شدگی

بر این پهنۀ خاک چیزی هست که به رغم ما ادامه می‌دهد، نفس بودن به راستی موکول به بودن ما نیست، و این خوب است، خوب است که جلوه‌های بودن را به غم و شادی ما نبسته‌اند، خوب است که غم ما، با استناد به قول شاعر «اگر غم را چو آتش دود بودی» دودی ندارد، تا جهان جاودانه تاریک بماند. بیشتر بخوان

لام

 دفترچه ممنوع

دفترچه ممنوع

35,000 تومان
 دوستش داشتم

دوستش داشتم

11,000 تومان
 خمی از شراب ربانی

خمی از شراب ربانی

48,000 تومان
 مدیریت کاهش وزن و تناسب اندام با تئوری انتخاب

مدیریت کاهش وزن و تناسب اندام با تئوری انتخاب

18,000 تومان