× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

هیچ چیز آن‌جا نیست

نویسنده: انی دیلارد

اینجا در ویرجینیا، بعضی وقت ها هنگام غروب، ابر های کم ارتفاعی که در افق جنوب یا شمال تشکیل می‌شوند، در آسمان پر نور کاملا نامرئی می‌شوند.تنها با انعکاس آن‌ها در آب ساکن است که می‌دانم آنجا تکه ابری وجود دارد. اولین بار به این راز پی بردم، حیران، از ابر بی ابری نگاه می‌کردم و با خودم می‌گفتم نکند تابوت عهد بود که همین الان از جنوب کوه دد من گذشت.

صفحه36

قیمت: 19,000 تومان
پاکت خرید
هیچ چیز آن‌جا نیست
هیچ چیز آن‌جا نیست

لام

 چطور با فجایع جمعی کنار بیاییم؟‌

چطور با فجایع جمعی کنار بیاییم؟‌

ما در سال‌ها و دهه‌های اخیر با فجایع تروماتیک وسیعی مواجه شده‌ایم که نه به ارزیابی صحیحی از تأثیر آن فجایع رسیده‌ایم، نه به درستی به وضعیت پس از فاجعه‌ی شهرهای‌مان آگاهیم. شهر از نو می‌گوید که چطور در مقابل این فجایع تاب بیاوریم.  بیشتر بخوان
 التیام بخشی به رخوت دیوانگان کتاب

التیام بخشی به رخوت دیوانگان کتاب

«هر چقدر هم که درجۀ خودآگاهی در زندگیِ نویسنده زیاد باشد، گسست کامل از زندگی ممکن نیست؛ اگر چنین بود مردم هرگز به فکر نوشتن نمی‌افتادند و نویسنده‌ها به فکرِ خودکشی.»  بیشتر بخوان

لام

 عظمت خود را دریابید

عظمت خود را دریابید

16,000 تومان
 فلسفه تنهایی

فلسفه تنهایی

(تمام شد)
 بخواهید تا به شما داده شود

بخواهید تا به شما داده شود

30,000 تومان
 خدمتکار و پروفسور

خدمتکار و پروفسور

17,500 تومان