× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مومیایی

نویسنده: جواد مجابی

مزدک نگونسار، بر حفره‌های قلبم، به تقلایی عبث از مردن تن می‌زند. پرچم‌ها که فرو می‌افتد، در بطن دلم می‌شکند، شمشیرهای شورش که دست به دست می‌برند و در دلم خون می‌چکاند، زره مشک‌آمیز سردار مغلوب زنگار شن می‌گیرد، آسیاب توطئه و مرگ آدمیان را در آرواره سنگینش آرد می‌کند. خون می‌رود از مشکوی بردیا تا زلف نگونسار خرمدینان، از زین واژگون منکبرنی، از دهان فریاد سپیدجامگان و سرخ‌جامگان. این خون از حنجره من نیست، حلقوم زخمی شکست‌یافتگان است که از نیش زهرآگین حشره‌ای نامیرا، خون می‌گسارد.

بردیا! دیگر پیر شده‌ای، حرفت پیر است، شنیده نمی‌شود، موکب گذشته است؛ در تابوت تو چه کسی بر سر دست‌ها می‌رود؟


قیمت: 30,000 تومان
پاکت خرید
مومیایی
مومیایی

لام

 دیگر کسی خریدار حرف‌های فلسفی نیست

دیگر کسی خریدار حرف‌های فلسفی نیست

مردی در آستانه‌ی مرگ راهی سفری پر رمز و راز می‌شود بیشتر بخوان

لام

 دالان بهشت 

دالان بهشت 

(تمام شد)
 تنگسیر

تنگسیر

20,000 تومان
 درباب حکمت زندگی

درباب حکمت زندگی

34,000 تومان
 برادران سیسترز

برادران سیسترز

25,000 تومان