× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار

نویسنده: ناصر نیكوبخت

از آنجا که نویسندگی و دبیری یک فن و تخصص محسوب می شده است، ‌تفاوت سلایق و اختلاف روش، به غلط‌نویسی و ابهام معنایی نمی‌انجامیده است. عواملی مانند توسعه نویسندگی، همگانی شدن سوادآموزی، گسترش ارتباطات جهانی، رواج فن ترجمه، تعدد منابع رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی، و گاه کم‌سوادی و ناآشنایی نویسندگان به پاره‌ای ضوابط قطعی نگارش، تشتت و آشفتگی در املای کلمات و ...، اغلب موجب غلط‌نویسی و ابهام معنایی شده، و کارکرد و وظیفه زبان را مختل کرده است.

صفحه 132

قیمت: 29,000 تومان
پاکت خرید
مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار
مبانی درست نویسی زبان فارسی معیار

لام

 شوربای دریابندری برای زبان فارسی

شوربای دریابندری برای زبان فارسی

مستطاب آشپزی دستپخت نجف دریابندری و فهمیه راستکار برای جان دادن به تنِ رنجور ادبیات و فرهنگ آشپزی و خورد و خوراک ما است.  بیشتر بخوان

لام

 توطئه بیشعورها

توطئه بیشعورها

18,900 تومان
 مغازه ی خودكشی

مغازه ی خودكشی

(تمام شد)
 قصه ی شگفت انگیز لئو مسی

قصه ی شگفت انگیز لئو مسی

10,000 تومان
 عزاداران بیل

عزاداران بیل

30,000 تومان