× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)

نویسنده: اریك برن

«بازی» رشته‌ای تبادل مکمل با هدف نهفته است که تا حصول به نتیجه پیش‌بینی شده و کاملا مشخص پیش می‌رود و جریان پیدا می‌کند. یعنی هر بازی رشته‌ای تبادل مشخص و غالبا تکراری است، با ظاهری قابل‌قبول و دارای انگیزه‌ای پنهانی- یا به زبان عامیانه‌تر رشته‌ای حرکت است با دام یا کلک. بازی‌ها به دو دلیل کاملا مشخص از رویه‌ها و مناسک و وقت‌گذرانی‌ها قابل تشخیص و متمایزند- اولا به دلیل نهفته بودنشان و ثانیا به این دلیل که بُرد دارند. ممکن است رویه‌ها موفقیت‌ آمیز، مناسک موثر و وقت‌گذرانی‌ها سودمند باشند، اما تمام آنها بنا بر تعریف، روشن و آشکارند. ممکن است رقابتی در آنها وجود داشته باشد، اما از درگیری اثری نیست و پایان آنها نیز ممکن است با احساسات شدید توام باشد، ولی تکان‌دهنده و هیجان‌انگیز نیستند. از طرف دیگر، هر بازی اساسا با خدعه و نیرنگ توام است و کیفیت پایان کار هم به جای‌ اینکه  فقط تحریک‌پذیر باشد، تکان‌دهنده است. 


قیمت: 24,000 تومان
پاکت خرید
بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)
بازی ها (روانشناسی روابط انسانی)

لام

 کدام کتاب‌ها کمک می‌کنند با افسردگی و اضطراب کنار بیاییم؟

کدام کتاب‌ها کمک می‌کنند با افسردگی و اضطراب کنار بیاییم؟

بیشتر بخوان

لام

 بلا گردون

بلا گردون

54,000 تومان
 کنترل ذهن

کنترل ذهن

45,900 تومان
 مثل خون در رگ های من

مثل خون در رگ های من

(تمام شد)
 گتسبی بزرگ

گتسبی بزرگ

19,000 تومان