× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

سه گانه فاضل نظری (باقاب)

نویسنده: فاضل نظری

بعد از این بگذار قلب بی‌قراری بشکند

گل نمی‌روید، چه غم گر شاخساری بشکند.


باید این آیینه را برق نگاهی می‌شکست

پیش از آن ساعت که از بار غباری بشکند


گربخواهم گل بروید بعد از این از سینه‌ام

صبر باید کرد تا سنگ مزاری بشکند


شانه‌‌هایم تاب زلفت را ندارد! پس مخواه

تخته سنگی زیر پای آبشاری بشکند

کتاب‌اقلیّت_صفحه15

قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
سه گانه فاضل نظری (باقاب)
سه گانه فاضل نظری (باقاب)

لام

 فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ من مزه مزه اش کردم...زمان عین الکل است ...ثانیه ثانیه میسوزاند و می رود در عمق وجودت مست مست که شدیچشمهایت را باز میکنی و میبینی عمرت گذشتهو تو ماندی و خماری از دست رفتن یک عمر... بیشتر بخوان

لام

 ظرافت جوجه تیغی

ظرافت جوجه تیغی

40,000 تومان
 بهار برایم كاموا بیاور

بهار برایم كاموا بیاور

16,000 تومان
 احمد شاملو (شعر زمان ما 1)

احمد شاملو (شعر زمان ما 1)

30,000 تومان
 نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد - جلد اول

نامه های سیمین دانشور و جلال آل احمد - جلد اول

27,000 تومان