× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ضد

نویسنده: فاضل نظری

نمی دانم دل تنها میان جمع هم تنهاست 

مرا افکنده در تنگی که نام دیگرش دریاست


تو از کی عاشقی؟ این پرسش آیینه بود از من 

خودش از گریه ام فهمید مدت هاست مدت هاست


به جای دیدن روی تو در ((خود)) خیره ایم ای عشق!

اگر آه تو در آیینه پیدا نیست عیب از ماست


صفحه 49

قیمت: 12,000 تومان
پاکت خرید
ضد
ضد

لام

 فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ من مزه مزه اش کردم...زمان عین الکل است ...ثانیه ثانیه میسوزاند و می رود در عمق وجودت مست مست که شدیچشمهایت را باز میکنی و میبینی عمرت گذشتهو تو ماندی و خماری از دست رفتن یک عمر... بیشتر بخوان

لام

 بیگانه

بیگانه

16,900 تومان
 شاهد عهد شباب

شاهد عهد شباب

45,000 تومان
 مثل خون در رگ های من

مثل خون در رگ های من

(تمام شد)
 طریق بسمل شدن

طریق بسمل شدن

15,000 تومان