× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

روح گریان من

نویسنده: کیم هیون هی

آنچه من را بیش از همه ترساند احتمال زنده ماندنم بود. در دل شک داشتم که آیا می‌توانم هویت و ماموریتم را مخفی نگه دارم یا نه و لحظه‌ای که این اطلاعات را لو می‌دادم لحظه‌ای بود که تا ابد از دید کشورم و رهبرانش خائن قلمداد می‌شدم. این واقعیت که من دستگیر شده بودم به‌ خودی خود ضامن شکست ماموریت نبود. کیم سونگ ایل مُرده بود و رازهایش را با خود به گور برده بود. اگر من هم ساکت می‌ماندم می‌توانستم همچنان منجی کره شمالی باشم.

ولی اولین چیزی که به ذهنم آمد کره شمالی نبود؛ بلکه خانواده‌ام بود و من متوجه شدم که موقع دعا کردن و طلب رحمت از خدا دیگر مثل قبل به درگاه رهبر کبیر، کیم ایل سونگ، که در ذهن من نزدیک‌ترین فرد به مفهوم الوهیت بود، دعا نکرده‌ام.

صفحه 150


قیمت: 19,000 تومان
پاکت خرید
روح گریان من
روح گریان من

لام

 زمین بر پشت لاک پشت‌ها

زمین بر پشت لاک پشت‌ها

شاید با خودتون فکر کرده باشید که حل کردن یه معما باعث می‌شه اون موضوع براتون تموم شه و باعث می‌شه آسایش خاطر پیدا کنید، اما هیچ‌وقت این‌طوری نیست. حقیقت همیشه ناامیدکننده‌ست. تو گالری که داشتیم می‌چرخیدیم و دنبال مایکل می‌گشتیم، احساس نکردم به عروسک ماتریوشکای توپُر رسیدم. واقعاً هیچی درست نشده بود. بیشتر بخوان

لام

 ارباب و بنده

ارباب و بنده

11,000 تومان
 چنین گفت زرتشت

چنین گفت زرتشت

45,000 تومان
 شبح اپرای پاریس

شبح اپرای پاریس

38,000 تومان
 نخبگان در بازاریابی

نخبگان در بازاریابی

18,000 تومان