× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

راست پنجگاه

نویسنده: سید محمد مساوات

مرشد                 خب؟

رسول                مرشد من یه آدمِ عاطل و باطلم، تهش رو بگم، من

                       اهلِ نماز و روزه و دین و پیغمبر و خدا نیستم.

مرشد                 به من چه؟ اینارو چرا به من می‌گی؟ به خودش بگو.

رسول                به کی؟

مرشد                به همون بالایی، شاید کارِت رو درست کرد.

رسول               کدوم بالایی؟ بی خیال بابا مرشد، بذار بریم سر زندگی‌مون.

مرشد                خب حالا چی کار کنم برات تا راضی  بشی؟

رسول                حساب ما رو بده رفع زحمت کنیم.

مرشد                چه حسابی؟

رسول                [طلبکارانهچه حسابی؟ ... [عصبی] مرد حسابی می‌دونی

                       چند روزه از کار و زندگی افتادم؟

مرشد                 خب، آره، چند روزی می‌شه ؛ ولی من و تو عهد کردیم آخر کار پولت رو بگیری.

رسول                 واسه من این‌جا آخرِ کاره.

مرشد                 اگه به وعده‌ت عمل کردی که طبق توافق...

رسول                 رسم لوطی گری این بود آقا مرشد؟

مرشد                نه رسم لوطی گری اینه که رفیق نیمه راه باشی و رو شیکم وامونده حرف بزنی و بزنی دِ در رو .

                      رسم لوطی گری اینه که امید و آرزوی یه پیرمرد جوون  مُرده رو این‌طوری به توبره بکشی! منو باش که فکر می‌کردم می‌شه رو تو حساب کرد!


صفحه 48

قیمت: 8,000 تومان
پاکت خرید
راست پنجگاه
راست پنجگاه

لام

 هفته‌ی چهل و چند

هفته‌ی چهل و چند

دیوار چین طولانی‌تر از چیزی بود که در عکس‌ها دیده بودم. شکوه و غم را یک‌جا ریخت توی دلم. میان طبیعت سبز و بکر راه خودش را باز کرده بود و رفته بود بالا. پایم را که روی اولین پله‌ی سنگی گذاشتم، سنگینی تاریخ انسانی‌اش آوار شد روی شانه‌هایم. دستم را گذاشتم روی شکمم. «شکوفه‌ی سیب، این‌جا رو یادت بمونه.» یادش نمی‌ماند. بعدها که دنیا می‌آمد و عقل‌رس می‌شد، باید می‌نشستم و دخترک یا پسرک را می‌نشاندم روی پاهایم. بیشتر بخوان

لام

 چهل مجلس

چهل مجلس

45,000 تومان
 سایه ات را مالک شو

سایه ات را مالک شو

10,000 تومان
 قورباغه را بخور!

قورباغه را بخور!

8,000 تومان
 حرمسرای قذافی

حرمسرای قذافی

48,500 تومان