× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

رهایی از زندان ذهن

نویسنده: متیو مك كی كاترین سوتكر

با دوری از احساستان ، به جای یک درد ، دو درد را ایجاد می کنید! افکار فراری که شما را به گریز از درک بعضی از احساسات وادار می کنند،فقط فکر هستند.

شما این قدرت را دارید که اجازه بدهید آن فکر به واقعیت تبدیل شده و اقدامی بر اساس آن صورت گیرد یا اینکه به شیوه دیگری به آن فکر واکنش نشان دهید.

وقتی فکری به ذهنتان ورود کرد و فهمیدید که آن فکر، جز افکار فرار بزرگ است؛ دقت کنید که آیا شما را به سمت مقصدی که مورد نظر شماست هدایت می کند یا خیر؟


صفحه53

قیمت: 15,000 تومان
پاکت خرید
رهایی از زندان ذهن
رهایی از زندان ذهن

لام

 رویای تبت

رویای تبت

شیوا! بلند شو که گند زدی. همیشه من گند می‌زنم، ایندفعه نوبت توست. کی باور می‌کرد شیوای متین و معقول این کار را بکندو یک لحظه انگار همه زیر فلاش دوربین خشکمان زد. حالا می‌فهمم که همه یک جور تعجب نمی‌کنند. بیشتر بخوان

لام

 عامه پسند

عامه پسند

(تمام شد)
 تختخوابت را مرتب کن

تختخوابت را مرتب کن

12,000 تومان
 باز هم من

باز هم من

68,000 تومان
 در بندر آبی چشمانت

در بندر آبی چشمانت

13,000 تومان