× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

در قلمرو پویایی

نویسنده: ژان فرانکو پابلو نرودا یان گیبسن فه‌دریکو گارسی لورکا مالکوم دین جورج جکسون دوردن اسمیت روژه گارودی هربرت مارکوزه جان جراسی ژان پل سارتر رژی دبره آۀن بوسکه لوئی آراگون آنجلا دیویس

ژان پل سارتر در « خبرسازی» نیز استاد است. او از سال‌ها پیش به عنوان بزرگ‌ ترین روشنفکر فرانسوی که بر دو نسل از نویسندگان سراسر جهان نفوذ داشته، مورد توجه بوده است.سارتر همچنین به سبب تعهد سیاسی استوارش، اگرچه گاه سرگردان، در رشد آگاهی اجتماعی دوران پس از جنگ، سهیم بوده است. تا 1956 که شوروی به مجارستان حمله برد، فعالیت‌های سیاسی وی با حزب کمونیست فرانسه پیوند نزدیکی داشت، در اغلب تظاهرات ضدجنگ و ضدآمریکایی آن دوره شرکت می‌کرد، و در کنگره‌های صلح زیر نظر حزب کمونیست ذیسهم بود.

صفحه 79 

قیمت: 25,000 تومان
پاکت خرید
در قلمرو پویایی
در قلمرو پویایی

لام

 ماشین تحریر عجیب

ماشین تحریر عجیب

به‌دنبال خرید یک ماشین تحریر قدیمی نبود. نه به چیزی نیاز داشت و نه مایملک بیشتری می‌خواست – نو، کارکرده، آنتیک – هیچ نمی‌خواست. عهد کرده بود برای پشت‌سر گذاشتن ناکامی‌های اخیرش، شیوه زندگی صرفه‌جو و بی‌تجملی را پیش بگیرد؛ در کمال کمینه‌گرایی، طوری که تمام زندگی‌اش در اتومبیلش جا شود. بیشتر بخوان

لام

 گشتی در موزه کمونیسم

گشتی در موزه کمونیسم

18,000 تومان
 کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

(تمام شد)
 لیلی و اختاپوس

لیلی و اختاپوس

25,000 تومان
 مرگ پوتیا

مرگ پوتیا

24,000 تومان