× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دالان بهشت 

نویسنده: نازی صفوی

که دیگر حرف‌هایش را می‌فهمم و حرفی برای گفتن دارم، فقط یک بار دیگر می‌دیدمش، کاش فقط... ولی فایده نداشت. تا حالا کدام «ای کاش» توی دنیا ثمر داشته که حالا برای من داشته باشد؟! من فقط رنج می‌بردم و بس. رنجی نهانی که کسی از آن باخبر نبود.

رنج بردن باعث فهمیدن می‌شود و ذهن را به تلاش برای شناختن وا می‌دارد تا این که قواعد زندگی و تلخی و سختی را می‌شناسد و و به درک و شعور می‌رسد. ولی وقتی به فهمیدن و درک رسیدی، از آن به بعد دیگر خود فهمیدن باعث رنجت می‌شود. دیگر هم از فهمیدن خودت رنج می‌بری، هم رنج فهمیدن آنچه دیگران درک نمی‌کنند و نمی‌فهمند و نمی‌بینند، به جانت نیش می‌زند و آزارت می‌دهد. ولی هر قدر در نادانی می‌شود در جا زد، در فهمیدن نمی‌شود. وقتی چشم‌هایت باز شد، ‌دیگر نمی‌توانی آن را ببندی و خودت را به نفهمی بزنی، و من تازه حالا می‌توانستم رنج آن سال‌های محمدرا درک کنم و خجالت بکشم، اما باز هم بی‌فایده.


قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
دالان بهشت 
دالان بهشت 

لام

 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

عادت کر‌ده‌ایم هر روز دوش بگیریم، اما یادمان می‌رود که ذهنمان هم به دوش نیاز دارد. گاهی با یک غزل حافظ می‌شود دوش ذهنی گرفت و خوابید. بیشتر بخوان

لام

 رکسانا

رکسانا

38,000 تومان
 شراب خام

شراب خام

25,000 تومان
 شیرین

شیرین

36,900 تومان
 فال

فال

37,000 تومان