× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

خاما

نویسنده: یوسف علیخانی

خاما نبود. نیامد. حتی وقتی هم نماز دیگر از همان اناردشت رفتم به رشکین تا آقای اوسطی را ببینم و ازش بخواهم این اناردشت را بدهد برایش آباد بکنم، حتی از اناردشت نیامدم پایین که در دورچال، خبر بدهم راهی کجا هستم. رفتم. تاریکی نشسته بود به رشکین که رسیدم به عمارت بالامحله رشکین. دروازه‌ی این خانه همیشه‌ی خدا روشن بود؛ گویی اگر بسته می‌شد، به قول قدم‌بخیر، فرشته‌ملائک، راه پیدا نمی‌کردند به خانه و صاحب و اهالی‌اش تا نعمت بریزند سرشان.

صفحه 398

قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
خاما
خاما

لام

 احتمالا گم شده‌ام

احتمالا گم شده‌ام

صدای زنگ تلفن ترتیب مغزم را میدهد. دستم را بیخودی طرفش دراز میکنم، تا قبل از این که مغزم روی تخت ولو شود، صداش را کم کنم…؛میرود وی پیغام گیر…؛ کیوان است. میخواهد بداند خانه هستم یا نه. جواب نمیدهم. سرم را که از روی بالش بلند میکنم، تازه میفهمم چه قدر سنگین است از لا به لای بخار توی سرم، به ساعت میز نگاه میکنم. ساعت ده است یا یازده یا دوازده؟ چه اهمیتی دارد؟ سعی میکنم دیشب را به خاطر بیاورم بیشتر بخوان

لام

 عشق روی پیاده رو

عشق روی پیاده رو

12,000 تومان
 تو را دوست دارم چون نان و نمک

تو را دوست دارم چون نان و نمک

12,000 تومان
 رویای آدم مضحک

رویای آدم مضحک

25,000 تومان
 داستان من

داستان من

55,000 تومان