× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

پدر سرگی

نویسنده: لیو تالستوی

در صومعه‌ی پیشین وسوسه‌ی زن زیاد او را رنج نمی‌داد. حال آنکه اینجا این وسوسه با نیرویی وحشتناک آرامش او را به هم می‌زد و به جایی رسید که حتا شکل مخصی اختیار کرد. بانویی که زندگی گناه‌آلودش زبانزد همه بود شروع کرد از او دلربایی کردن و عاقبت روزی با او حرف زد و او را دعوت کرد به دیدنش برود. سرگی دعوت او را رد کرد اما از شکل معینی که امیالش اختیار کرده بود در وحشت افتاده بود.

صفحه24 

قیمت: 16,000 تومان
پاکت خرید
پدر سرگی
پدر سرگی

لام

 جهان هولوگرافيك

جهان هولوگرافيك

اگر جهان ما تنها سایة بی‌رنگی از نظم  عمیق‌تری است، چه چیز دیگری در این میان پنهان مانده، یعنی در تار و پود ما پوشیده مانده است.  بیشتر بخوان

لام

 عصبیت و رشد آدمی

عصبیت و رشد آدمی

35,000 تومان
 تنهایی پرهیاهو

تنهایی پرهیاهو

(تمام شد)
 عهد شكستن كار من نیست

عهد شكستن كار من نیست

18,000 تومان
 جهان هولوگرافیک

جهان هولوگرافیک

54,000 تومان