× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بریت ماری اینجا بود

نویسنده: فردریك بكمن

در تمام راه لکه سفید روی انگشت حلقه‌اش را فشار می‌داد. اتاقک سولاریوم کنار دستگاه خودپرداز در شهر کاملا خالی بود. بریت‌ماری دستورالعمل روی دستگاه را خواند که می‌گفت ابتدا سکه بیندازید. در مدت زمان کوتاهی که از آشنایی بریت‌ماری با آن دستگاه می‌گذشت، خطر ختم ماجرا به ریزش سنگ می‌رفت، چون دستگاه ادعا می‌کرد هیچ پولی داخلش ریخته نشده، هرچند بریت‌ماری کاملا مطمئن بود که چند تا سکه تویش انداخته. بریت‌ماری که با کیفش توی سر دستگاه زد، این‌طور به‌نظر رسید که دستگاه خوشبختانه سر عقل آمد، چراغ روی صفحه‌اش لحظه‌ای چشمک زد و بعدش نیم جین لامپ فلورسنت بزرگ بالای یک تخت پلاستیکی سفت روشن شد.

صفحه 223

قیمت: 48,000 تومان
پاکت خرید
بریت ماری اینجا بود
بریت ماری اینجا بود

لام

 هجرت در مکان سکونت در زبان

هجرت در مکان سکونت در زبان

خانواده‌اش بنگالی بودند و ساکن انگلستان، جومپا در لندن به دنیا آمد و سه ساله بود که خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کردند. مادر جومپا اما پس از دوبار مهاجرت، حاضر به پذیرفتن فرهنگ ینگۀ دنیا نبود. با سرسختی در برابر کنار گذاشتن ساری، تغییر عادات غذایی و رفتاری مقاومت می‌کرد، برای مادر او، آمریکایی‌شدن و حتی شبیه آمریکایی‌ها شدن شکستی تمام عیار بود. بیشتر بخوان

لام

 احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

احساس ارزشمندی و راه های تقویت آن

10,000 تومان
 اگر شبی از شب های زمستان مسافری

اگر شبی از شب های زمستان مسافری

34,000 تومان
 حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی

15,000 تومان
 اتهام به خود

اتهام به خود

6,000 تومان