× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

استایل

نویسنده: هما پور اصفهانی دنیا منصوری

- می‌رم آشپزخونه و می‌آم. هوم؟

با تردید سری تکان دادم. من می‌خواستم هرچه سریع‌تر حرف‌هایم را بزنم. قبل از اینکه بیشتر و بیشتر معتاد این مهربونی‌های بی‌نهایت بهراد بشوم. می‌خواستم با این خود ضعیفم بجنگم. می‌خواستم از بین برود و دوباره روی پا بایستم. بدون ترس از لرزش زانوهایم. دلم می‌خواست این روژین را ببرم بالای بلندترین ساختمانی که پیدا می‌شود و پرتش کنم پایین. دفعه‌ی قبلی انگار به کما رفته بود که حالا این‌طور سرزنده برگشته و قصد ویرانی زندگی امروزم را داشت.

صفحه 547


قیمت: 65,000 تومان
پاکت خرید
استایل
استایل

لام

 چهل نامه کوتاه به همسرم

چهل نامه کوتاه به همسرم

ای عزیز!راست می‌گویم.من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیده‌ام.قلمم را دیده‌ام چنان‌که گویی بخشی از دستِ راستِ من است؛ و کاغذ را.من هرگز یک قدم جلوتر از آنجا که هستم را ندیده‌ام. بیشتر بخوان

لام

 مثل خون در رگ های من

مثل خون در رگ های من

(تمام شد)
 خاطره های پراکنده

خاطره های پراکنده

17,000 تومان
 خانواده ی پاسكوآل دوآرته

خانواده ی پاسكوآل دوآرته

15,000 تومان
 تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

(تمام شد)