× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

قیدار

نویسنده: رضا امیرخانی

- قیدارخان! اتول اتول است دیگر. یکی را می‌فروشند، یکی خراب می‌شود، یکی تصادف می‌کند، آدم می‌رود سراغ اتول بعدی! اتول خاصیتش همین است دیگر. این را کسی می‌گوید که دنیاش ماشین سنگین است. تا وقتی داری‌ش با دنیا عوض‌ش نمی‌کنی. تمام زنده‌ گی و ناموس راننده، اتول‌ش است دیگر.


قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
قیدار
قیدار

لام

 رهش

رهش

اسب‌ها از دو روز قبل‌ش سم می‌کوبانند. سگ‌ها دندان به هم می‌سایند. شب‌ش گربه‌ها خرناس می‌کشند. کبوترها بی‌قراری می‌کنند و نصف شب تو لانه در جا بال می‌زنند. قزل‌آلاها عوض اینکه بالا بیایند، خودشان را رها می‌کنند در مسیر پایین‌دستِ رود. بیشتر بخوان
 ارمیا

ارمیا

دو آوای سلام به هم پیچیدند و یکی شدند. هر دو خندیدند. چه رازی بود، خدا می دانست. اما هرچه بود راز بود. بیشتر بخوان

لام

 چراغ ها را من خاموش می کنم

چراغ ها را من خاموش می کنم

29,500 تومان
 عصبیت و رشد آدمی

عصبیت و رشد آدمی

35,000 تومان
 درباب حکمت زندگی

درباب حکمت زندگی

(تمام شد)
 مثل خون در رگ های من

مثل خون در رگ های من

(تمام شد)