× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

تنهایی پرهیاهو

نویسنده: بهومیل هرابال

هر آنچه در این دنیا می‌بینیم حرکتی توأمان به پیش‌ و به پس دارد، مثل دم آهنگری، مثل دیواره‌های طلبه‌ من. همه چیز با فشار یک دکمه سبز یا سرخ در جهت مخالف مسیر قبلی خود به حرکت درمی‌آید، و این است آنچه چراغ این جهان را به حرکت وامی‌دارد.

سی‌وپنج سال است که دارم کاغذ باطله روی هم می‌کوبم، کاری که نه فقط معلومات کافی کلاسیک، ارجحاً در سطحی دانشگاهی، که دیپلمی در الهیات را اقتضا می‌کند، چون که در حرفه من، دایره و مارپیچ تطابق دارند و پیشرفت به آینده و پسرفت به مبدا در جایی با هم تلاقی می‌کنند، و این همه را من ملموس و دست اول، تجربه کرده‌ام. من، با دانش ناخواسته اندوخته‌ام، اندوهگنانه شاد، به پیشرفت به آینده می‌اندیشم که در جایی با پسرفت به مبدأ به هم می‌رسند، و این برای من شیوه‌ای برای تفنن و رفع خستگی است، جوری که بعضی از آدم‌ها روزنامه عصر را می‌خوانند.

دیروز  دایی‌ام را به خاک سپردیم. او همان شاعر بی‌شعری بود که با به پاکردن اتاقک راهداری و ریل‌گذاری دور تا دور درختهای باغش، راه آینده‌ام را به من نشان داد. از این سر تا آن سر باغ را ریل کشید و بعد لکوموتیوی دست و پا کرد و چند واگن بی‌دروپیکر که خودش و رفقایش هر شنبه و یکشنبه لکوموتیو را سوخت می‌زدند و سوار می‌شدند و در واگنها به بچه‌ها سواری می‌دادند و در لیوانهای بزرگ آبجو می‌خوردند.

دیروز دایی‌ام را دفن کردیم. در محل کارش، در اتاقک بلند راهداری سکته کرده و افتاده بود. و چون ایام مرخصی تابستان بود و رفقایش همگی برای گذراندن تعطیلات به جنگلها و کنار برکه‌ها رفته بودند، هیچ کس در قلب تابستان به سراغ او نیامد و نعش دایی دو هفته کف اتاقک راهداری افتاده بود تا عاقبت یکی از لکوموتیورانها پیدایش کرد.


قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
تنهایی پرهیاهو
تنهایی پرهیاهو

لام

 پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

پرده‎برداری از مبهم‌ترین و اسرارآمیزترین تضاد هستی

بیایید یک بار این کلمات را کنار هم بگوییم ، سرما و گرما، روشنی و تاریکی، روز و شب، نازکی و کلفتی، بلندی و کوتاهی، سبکی و سنگینی... یکبار دیگر آن‌ها را تکرار کنید. حالا به این موضوع فکر کنید چقدر برای فهمیدن هرکدامشان به دیگری نیاز داریم؟ برای فهمیدن روز به شب برای فهمیدن خوبی به بدی و برای  فهمیدن سبکی به سنگینی... جالب نیست؟  بیشتر بخوان
 کدام کتاب‌ها به‌خوبی از تنهایی حرف می‌زنند؟

کدام کتاب‌ها به‌خوبی از تنهایی حرف می‌زنند؟

کدام کتاب‌ها به‌خوبی تنهایی را بررسی می‌کنند؟ بخش عظیمی از رمان‌ها به بررسی تنهایی در قالب‌های مختلف می‌پردازند، چون آن‌ها برخاسته از تلاشی برای کشف آگاهی فردی و رابطۀ آن با جهان بیرونی هستند. بیشتر بخوان

لام

 اختناق ایران

اختناق ایران

50,000 تومان
 بابا لنگ دراز

بابا لنگ دراز

(تمام شد)
 عصبیت و رشد آدمی

عصبیت و رشد آدمی

35,000 تومان
 برند رهبری در سازمان

برند رهبری در سازمان

32,000 تومان