× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

تاریخ بی خردی!

نویسنده: باربارا تاكمن

بر مبنای این‌گونه انگیزها و حسابگری های ایتالیا در معرض تهاجم قرار گرفت، اگر‌چه چیزی نمانده بود که نقشه در آخرین لحظه نقش بر آب شود: مشاوران شارل دربارۀ سراپای ماجرا دودل بودند، مشکلات لشکرکشی، بی اعتباری و عده‌های لودوویکو و به طور کلی ایتالیایی ها  را برای شارل بر شمردند و چنان او را به دلهره انداختند که سپاه در حال حرکت را متوقف کرد. ولی دلّا رووِده به موقع از راه رسید و با پند و اندرز‌های  پر حرارت شوق شاه را از نو بر افروخت.

صفحه 119

قیمت: 150,000 تومان
پاکت خرید
تاریخ بی خردی!
تاریخ بی خردی!

لام

 از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم

از دو که حرف می‌زنم از چه حرف می‌زنم

حالت چهره دوندگان استقامت در هر کجای عالم شبیه هم است . همه حین دویدن انگار به موضوعی فکر میکنند . شاید اصلاً به هیچ چیز فکر نکنند ولی حالت شان طوری است که انگار با جدیت به موضوعی می اندیشند.تعجب آور می نماید که همه با چنین حالتی در گرما بدوند ولی خوب که فکر می کنم میبینم من هم عین آن ها هستم. بیشتر بخوان

لام

 فصوص الحكم

فصوص الحكم

149,500 تومان
 آنتوان پالوویچ چخوف

آنتوان پالوویچ چخوف

55,000 تومان
 خمی از شراب ربانی

خمی از شراب ربانی

48,000 تومان
 بگذار دنیای بزرگ بچرخد

بگذار دنیای بزرگ بچرخد

40,000 تومان