× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

بهترین داستان های کوتاه ارنست میلر همینگوی

نویسنده: ارنست همینگوی

همینگوی در سایه‌ٔ مطالعه و گفت و گُو با نویسندگان آوانگارد امريکايي مقیم ساحل چپ رود سن رفته‌رفته به اين نتیجه رسید که در نوشته‌های خود باید بدون تکلف و بدون تحمیل هیچ نظری به خواننده٬ به توصیف دست بزند و به ارائه ساختار و واژگانی بپردازد که فکر و احساس و نیز کیفیت مادی را در خود جای داده باشد.

صفحه ۵۸

قیمت: 45,000 تومان
پاکت خرید
بهترین داستان های کوتاه ارنست میلر همینگوی
بهترین داستان های کوتاه ارنست میلر همینگوی

لام

 داستان‌هایی با پوست و گوشت و استخوان

داستان‌هایی با پوست و گوشت و استخوان

بهترین داستان‌های کوتاه ارنست میلر همینگوی به همراه زندگی‌نامه‌ای پرماجرا از او به ترجمه و گزینش احمد گلشیری بیشتر بخوان

لام

 خورشید همچنان می دمد

خورشید همچنان می دمد

(تمام شد)
 وداع با اسلحه

وداع با اسلحه

(تمام شد)
 این ناقوس مرگ کیست؟

این ناقوس مرگ کیست؟

95,000 تومان
 پاریس جشن بیکران

پاریس جشن بیکران

26,000 تومان