× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مزرعه حیوانات: قصه پریان

نویسنده: جورج اورول

برای جمع‌آوری و انبار یونجه آنقدر خون دل خوردند وعرق ریختند که نگو و نپرس! منتها زحمات آنها بالاخره به بار نشست چرا که برداشت محصول خیلی موفق‌تر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کردند.

صفحه ۳۰

قیمت: 21,000 تومان
پاکت خرید
مزرعه حیوانات: قصه پریان
مزرعه حیوانات: قصه پریان

لام

 فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند، خندیدن را بلدند.

فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند، خندیدن را بلدند.

روایتی واقعی از جنگ ویتنام بیشتر بخوان

لام

 شرلی

شرلی

60,000 تومان
 خانم دلوی

خانم دلوی

58,000 تومان
 مزرعه ی حیوانات

مزرعه ی حیوانات

9,000 تومان
 جین ایر

جین ایر

76,000 تومان