× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

مادمازل شنل

نویسنده: سی.دابلیو. گورتنر

چه دختری دلش نمی خواهد کسی نازش را بکشد و هوایش را داشته باشد؟

این جمله‌ای بود که مدام با خودم تکرار می‌کردم، وقتی بالزون مرا برای خداحافظی به مولان برد. بعد از آن کارهای طاقت‌فرسایی که در ویچی کرده بودم، حتی مولان برایم بهشت بود. اما سفر من به آنجا تنها برای خداحافظی از عمه‌هایم بود. کت‌ودامن مشکی کتاتی به تن داشتم. بالزون آنها را برایم خریده بود، چراکه تمام لباس‌های دیگرم را دور انداخته بودیم. من سنگین و موقر در سکوت نشسته بودم و بالزون به لوئیز اطمینان می‌داد که من با وجود او به چیزی نیاز نخواهم داشت.

صفحه 85

قیمت: 60,000 تومان
پاکت خرید
مادمازل شنل
مادمازل شنل

لام

 تاریخ عشق

تاریخ عشق

او عشق به پدرم را به سرزندگی تابستان آشنایی‌شان نگه داشته است. زندگی را پس زده تا این کار را بکند. گاهی روزهای زیادی فقط با هوا و آب زنده است. بیشتر بخوان

لام

 موبی دیک یا نهنگ بحر

موبی دیک یا نهنگ بحر

48,000 تومان
 اسکارلت

اسکارلت

75,000 تومان
 ناتور دشت

ناتور دشت

25,000 تومان
 پیرمرد و دریا

پیرمرد و دریا

16,000 تومان