× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

طاعون

نویسنده: آلبر كامو

می‌توان گفت از آن لحظه به بعد همگی درگیر طاعون شدیم. تا آن هنگام هر کدام از همشهریان‌مان گرچه از رویدادمان غریب اطرافش یکه‌خورده و نگران بود، کسب‌وکارش را هر طور که می‌شد در مکان عادی‌اش ادامه داده بود. بی‌تردید این وضع می‌بایست ادامه می‌یافت. اما دروازه‌ها که بسته شدند ناگاه پی بردند تمام‌شان، من‌جمله شخص راوی، گرفتار یک مخمصه‌اند و باید به شرایط جدید عادت کنند.

صفحه 69

قیمت: 50,000 تومان
پاکت خرید
طاعون
طاعون

لام

 زمین بر پشت لاک پشت‌ها

زمین بر پشت لاک پشت‌ها

شاید با خودتون فکر کرده باشید که حل کردن یه معما باعث می‌شه اون موضوع براتون تموم شه و باعث می‌شه آسایش خاطر پیدا کنید، اما هیچ‌وقت این‌طوری نیست. حقیقت همیشه ناامیدکننده‌ست. تو گالری که داشتیم می‌چرخیدیم و دنبال مایکل می‌گشتیم، احساس نکردم به عروسک ماتریوشکای توپُر رسیدم. واقعاً هیچی درست نشده بود. بیشتر بخوان

لام

 بیگانه (ادبیات مدرن جهان)

بیگانه (ادبیات مدرن جهان)

12,000 تومان
 طاعون

طاعون

45,000 تومان
 سقوط

سقوط

27,000 تومان
 خطاب به عشق

خطاب به عشق

43,000 تومان