× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

موج‌ها

نویسنده: ویرجینیا وولف

نور بر درخت‌های باغ پاشید و برگ‌ها را یکی پس از دیگری براق کرد. پرنده‌ای در بالا دست جیرجیر کرد؛ سکوتی شد؛ برندۀ دیگّری در پاییین دست جیرجیر کرد. خورشید دیوارهای خانه را آشکارتر کرد و مثل پره‌های باد بزنی روی کرکرۀ سفیدی افتاد و اثر انگشتی آبی از سایه زیر برگ کنار پنجرۀ اتاق خواب به جا گذاشت. کرکره کمی جنبید، اما درون اتاق همه چیز تیره و مبهم بود. پرندگان تک و توک نوای خود را در بیرون سر دادند.

صفحه 49

قیمت: 45,000 تومان
پاکت خرید
موج‌ها
موج‌ها

لام

 هفته‌ی چهل و چند

هفته‌ی چهل و چند

دیوار چین طولانی‌تر از چیزی بود که در عکس‌ها دیده بودم. شکوه و غم را یک‌جا ریخت توی دلم. میان طبیعت سبز و بکر راه خودش را باز کرده بود و رفته بود بالا. پایم را که روی اولین پله‌ی سنگی گذاشتم، سنگینی تاریخ انسانی‌اش آوار شد روی شانه‌هایم. دستم را گذاشتم روی شکمم. «شکوفه‌ی سیب، این‌جا رو یادت بمونه.» یادش نمی‌ماند. بعدها که دنیا می‌آمد و عقل‌رس می‌شد، باید می‌نشستم و دخترک یا پسرک را می‌نشاندم روی پاهایم. بیشتر بخوان

لام

 اتاق جیکب

اتاق جیکب

19,500 تومان
 اتاقی از آن خود

اتاقی از آن خود

24,000 تومان
 خانم دلوی

خانم دلوی

58,000 تومان
 به سوی فانوس دریایی

به سوی فانوس دریایی

27,000 تومان