× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

سپیده‌دم خدایان مشرقی

نویسنده: اسماعیل کادار

نزدیک بود به او بگویم که ماسکیاویسوس دو روز قبلش در مورد چهرۀ خندان خروشچف و قیافۀ اخموی مائوتسه دون چه گفته بود. او برایم تعریف کرده بود که این دو نفر چند هفته قبل یکدیگر را در فرودگاه پکن ملاقات کرده بودند و بعد از این ملاقات عکس‌هایشان روی پوسترهای بزرگ چاپ شده و کلی سر و صدا به پا کرده بود. اما بیشتر که فکر کردم منصرف شدم. خب فایده‌اش چیه؟ تازه احتمالاً این قضیه فقط یک شایعه بود. ظاهراً می‌خواست یک چیز دیگری برایم تعریف کند شاید هم نه. مکث کرد و بعد گفت: فردا باید بترکونیم.

تکرار کردم: آره، فردا.

صفحه 118

قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
سپیده‌دم خدایان مشرقی
سپیده‌دم خدایان مشرقی

لام

 هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز

هایکو شعر ژاپنی از آغاز تا امروز

«در این لحظه نه چیزی هست که به هستی درآید و نه در آن چیزی هست که از هستی رهایی یابد، پس زاد و مرگی نیست که پایان یابد. از این رو، لحظه‌ی حال، آرامش مطلق [نیروانه] است.این لحظه اگر چه در این دَم هست، اما حدی ندارد، و این جا [مقام] شادیِ جاوید است.» بیشتر بخوان

لام

 انسان ها هیچ جا خانه نمی شود

انسان ها هیچ جا خانه نمی شود

29,000 تومان
 مراسم قطع دست در اسپوکن

مراسم قطع دست در اسپوکن

12,000 تومان
 از وسترن اسپاگتی تا عصر نوستالژی

از وسترن اسپاگتی تا عصر نوستالژی

30,000 تومان
 شعر اسپانیا

شعر اسپانیا

25,000 تومان