× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دخت شاه

نویسنده: احسان جانمی

                                          [آذرمیدخت خونین به درون می‌غلتد.]

ارنواز                                   چه زود بازگشتی؟! این رنگ چه اندازه به تو می‌آید.

صدای مرد                              تو که هستی؟

ارنواز                                    من ارنواز آهوکُش، مادرکُش، من عاشق کُش ، رؤیا کُش.

صدای مرد                               این دیوانه را به زنجیرش کنید به جرم آن که شاه دخت ایرانشهر را کُشتهُ بسوزانیدش!!!

ارنواز                                    آری آتش، آری این شاید پایان خوبی باشد برای من، بسوزانیدم که سال‌هاست می‌سوزم.

صفحه 46

قیمت: 8,000 تومان
پاکت خرید
دخت شاه
دخت شاه

لام

 ماشین تحریر عجیب

ماشین تحریر عجیب

به‌دنبال خرید یک ماشین تحریر قدیمی نبود. نه به چیزی نیاز داشت و نه مایملک بیشتری می‌خواست – نو، کارکرده، آنتیک – هیچ نمی‌خواست. عهد کرده بود برای پشت‌سر گذاشتن ناکامی‌های اخیرش، شیوه زندگی صرفه‌جو و بی‌تجملی را پیش بگیرد؛ در کمال کمینه‌گرایی، طوری که تمام زندگی‌اش در اتومبیلش جا شود. بیشتر بخوان

لام

 دختری با چشم های آبی

دختری با چشم های آبی

28,000 تومان
 دختری که پادشاه سوئد را نجات داد

دختری که پادشاه سوئد را نجات داد

41,000 تومان
 دختر پنهانم

دختر پنهانم

17,000 تومان
 دختر شینا

دختر شینا

14,000 تومان