× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

شکنجه و قتل ژان پل مارا

نویسنده: پیتر وایس

کوکول و پولپوش                نگار درس پس می دهند] چهار سال بعد از انقلاب و گردن زدن شاه پیر

                                     چهار سال بعداز آخرین سلام رسمی دربار.

همسرایان                         [در پس زمینه می خوانند ] دار بزن شازده ی بیعار را !

                                     دار بزن واعظ پروار را !

کوکوروکو و روسینیول         [ انگار درس پس می دهند ] چهار سال بعداز شروع مبارزات مان ، مارا 

                                    همچنان می نویسد . چهار سال بعداز  سقوطباستیل ، او هنوز نعره ی هم 

                                    رزمانِ دیرین را از یاد نبرده است. 

همسرایان                        [ در پس زمینه می خوانند ] شاه است و بزن توی دهانش ! 

                                   گورِ پدرِ فرماندهانش!

رو                               زنده باد انقلاب !

صفحه 36

قیمت: (تمام شد)
پاکت خرید
شکنجه و قتل ژان پل مارا
شکنجه و قتل ژان پل مارا

لام

 رهش

رهش

اسب‌ها از دو روز قبل‌ش سم می‌کوبانند. سگ‌ها دندان به هم می‌سایند. شب‌ش گربه‌ها خرناس می‌کشند. کبوترها بی‌قراری می‌کنند و نصف شب تو لانه در جا بال می‌زنند. قزل‌آلاها عوض اینکه بالا بیایند، خودشان را رها می‌کنند در مسیر پایین‌دستِ رود. بیشتر بخوان

لام

 وقتی هیتلر کوکائین می‌ زد و مغز لنین جابه‌جا می‌ شد

وقتی هیتلر کوکائین می‌ زد و مغز لنین جابه‌جا می‌ شد

35,000 تومان
 من قاتل زنجیره ای نیستم

من قاتل زنجیره ای نیستم

28,000 تومان
 ملاقات بانوی سالخورده

ملاقات بانوی سالخورده

22,000 تومان
 از قر و قمبیل های قلمی بی قال و قیل

از قر و قمبیل های قلمی بی قال و قیل

49,500 تومان