× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دهه 40 و مشق های دیگرٍ

نویسنده: شمیم بهار

یادم هست تهران جوانتر بودم و لمیده بودم در صندلی پشت تاکسی و راهی دور میرفتم که راه هیچ‌یک از مسافرهایدیگر نبود؛ راننده آهسته میکرد و به اشاره‌ی سر میپرسید کجا و نشانیها را تکرار میکرد و غرغرکنان میگذشت. تا مردی بلندقد با ابروهای پرپشت پیوسته آمرانه دستش را بلند کرد و راننده ایستاد؛ مرد خم‌شده پشت پنجره امزدیه ایسگا نامزو و من یکباره بی‌اختیار شدم؛ راننده به اشاره‌ی سر گفت نه و بی‌اعتنا به پک خنده‌ی من راه افتاد اما دور نشده من بریده و بلند میخندیدم.

صفحه 145

قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
دهه 40 و مشق های دیگرٍ
دهه 40 و مشق های دیگرٍ

لام

 هجرت یک روزه ادیسه

هجرت یک روزه ادیسه

رمانِ اولیس را شاهکار ادبیات مدرن خوانده‎اند. رمانی که به درون ذهنیّت فرد فرو می‎رود و می‎خواهد او را با همه‎ جنبه‎هایش، ذهنیّات و ویژگی‎های زشت و زیبا نشان ‎دهد. همچنین در این کتاب می‌توان به خوبی  مفاهیم هجرت را واکاوی کرد:  بیشتر بخوان

لام

 هفت فیلم نامه از اصغر فرهادی

هفت فیلم نامه از اصغر فرهادی

60,000 تومان
 كتاب ویران

كتاب ویران

16,000 تومان
 آینه های دردار

آینه های دردار

16,000 تومان
 آن چنان که بودیم

آن چنان که بودیم

30,000 تومان