× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ازدواج

نویسنده: جین آستین

«بله. ولی کسان دیگری هم بودند که دوست‌شان داشتم؛...چون آسایش دیگران برایم مهم است،خوشحالم که با بیان احساساتم ناراحت‌شان نکرده‌ام. حالا با هیجان کمتری می‌توانم درباره‌اش فکر کنم و حرف بزنم. نمی خواستم به خاطر من ناراحتی بکشی. راستش من خودم هم دیگر آن‌طور نارا‌حت نیستم. خیلی چیزها هست که نشان می‌دهد درست عمل کرده‌ام. یادم نمی‌آید که بی عقلی و ندانم کاری کرده باشم و کسی را آزار داده باشم. تا جایی که توانستم تحمل کردم و نگذاشتم ناراحتی‌ام به دیگران منتقل شود.

صفحه 71


قیمت: 15,000 تومان
پاکت خرید
ازدواج
ازدواج

لام

 فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

چه كسی ﮔﻔﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﺳﺖ؟ من مزه مزه اش کردم...زمان عین الکل است ...ثانیه ثانیه میسوزاند و می رود در عمق وجودت مست مست که شدیچشمهایت را باز میکنی و میبینی عمرت گذشتهو تو ماندی و خماری از دست رفتن یک عمر... بیشتر بخوان

لام

 قلب نارنجی فرشته

قلب نارنجی فرشته

12,000 تومان
 مادربزرگ سلام رساند و گفت متأسف است

مادربزرگ سلام رساند و گفت متأسف است

28,000 تومان
 کجا ممکن است پیدایش کنم

کجا ممکن است پیدایش کنم

17,000 تومان
 كاش كسی جایی منتظرم باشد

كاش كسی جایی منتظرم باشد

12,500 تومان