× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

فرزنده خوانده

نویسنده: خوآن خوسه سائر

مرگ هرگز برای آن سرخ‌پوستان ذره‌ای اهمیت نداشت.مرگ و زندگی با هم برابر بود و حیات و وجود آدمیان، اشیاء و حیوانات، زنده یا مُرده، در همین تراز اهمیت برقرار بود. البته ایشان هم مثل هر کسی می‌خواستند زنده بمانند، اما مرگ را مخوف‌تر از خطرات دیگری نمی‌پنداشتند که از وحشت دیوانه‌شان می‌کرد. مرگ واقعیتی ناگزیر بود و نمی‎‌ترساندشان. به‌آسانی می‌توان آنان را تصور کرد که در هنگامه‌ی تیراندازی سربازان بازگشته باشند تا دارایی‌هاشان را بردارند و تردید ندارم جسدهای کبودی که روزهای بعد شناور به سوی پایین‌دست رودخانه کشتی را در میان گرفته بودند، بدون ترس و غم با این زندگی بدرود گفته‌اند. آن‌چه می‌ترساندشان نه ناممکن بودن جهانِ دیگر بلکه ناممکن بودن همین جهان بود.

صفحه 110

قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
فرزنده خوانده
فرزنده خوانده

لام

 هجرت رفتن است

هجرت رفتن است

هجرت رفتن است، اما نه هر رفتنی. آن که هجرت می‌کند، همیشه دارد پشت سرش را نگاه می‌کند. به همین خاطر است که لغت هجرت، معنای دوری و فراق دارد. کسی که دور است، از انگارۀ مبداء خویش جدا نشده است و فاصله‌اش را هنوز با همان مبداء می‌سنجد. پس می‌شود گفت هجرت رفتن است اما دل و جان برکندن نیست. آن که هجرت می‌کند هرگز نتوانسته است از مبداء خود رها شود. خواه این مبداء، مبدائی مکانی باشد، خواه مبدائی مفهومی و نهادی. این دل در گروِ مبداء داشتن است که هجرت را از هم‌خانواده‌هایی مثل رحلت، کوچ و سفر متمایز می‌کند. آن که هجرت کرده پیوسته در «دور بودن» حضور دارد. بیشتر بخوان

لام

 شاگرد قصاب

شاگرد قصاب

28,000 تومان
 عقاید یک دلقک

عقاید یک دلقک

42,000 تومان
 صد سال تنهایی

صد سال تنهایی

69,500 تومان
 عشق سال های وبا

عشق سال های وبا

42,000 تومان