× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ازدواج آماتوری

نویسنده: آن تایلر

عصایش را رها کرد تا روی زمین بیفتد و سپس چند قدم فاصله بینشان را پیمود و پاولین را در آغوش گرفت. احساس کرد اشک‌های پاولین داخل یقه‌اش را مرطوب کرد. ناگهان فکری باعث حیرت مایکل شد: این‌که چقدر پاولین موجودی عزیز، شکننده و ظریف بود. پاولین آرام زمزمه کرد:« فکر می‌کردم دیگه هیچ‌وقت نیای دنبالم. فکر می‌کردم می‌خوای من رو ول کنی بری. فکر می‌کردم دوستم نداری.» و مایکل گفت:« محاله بتونم رهات کنم. معلومه که دوستت دارم. نمی‌تونم دوستت نداشته باشم. اصلاً نمی‌دونم چطوری می‌شه دوستت نداشته باشم.»

صفحه 100

قیمت: 68,000 تومان
پاکت خرید
ازدواج آماتوری
ازدواج آماتوری

لام

 عادت می کنیم

عادت می کنیم

شیرین به پیشخدمت گفت «کره، پنیر، مربای بهار نارنج و نیمرو. زرده‌ها سفت، لطفا.» و به آرزو که دهنش باز مانده بود گفت «شمال بدون صبحانه یعنی هیچ. عوضش ناهار نمی‌خوریم.» بیشتر بخوان

لام

 حماسه ی ویچر 3

حماسه ی ویچر 3

29,500 تومان
 فیل :داستانک های فلسفی برتولت برشت

فیل :داستانک های فلسفی برتولت برشت

27,000 تومان
 عهد شكستن كار من نیست

عهد شكستن كار من نیست

18,000 تومان
 قصه های یک دقیقه ای

قصه های یک دقیقه ای

32,000 تومان