× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

می توان دموکراسی را نجات داد؟

نویسنده: دوناتلا دلاپرتا

سرکوب، به مدت زمان، جهت و شدت فعالیت‌های فعالان، از طریق راه‌هایی متأثر از ستیزه‌های سیاسی شکل می‌دهد. جایی که سازمان‌ها و فعالان از سرکوب دولتی جان سالم به در می‌برند، نسلی از مخالفان با تجربه، اندیشه و قدرت رهبریشان را جهت مبارزه و تشکیل شبکه‌ای عمیق‌تر و پیچیده‌تر و پشتیبانی از اعترضات جدید، روی هم می‌گذارند. در غیر این صورت، ممکن است حاکمان همۀ نسل فعال را ساقط و بدین وسیله مطالبه‌گران جدید را از رهبران با تجربه محروم کنند.

صفحه 237


قیمت: 40,000 تومان
پاکت خرید
می توان دموکراسی را نجات داد؟
می توان دموکراسی را نجات داد؟

لام

 سمفونی مردگان

سمفونی مردگان

عادت کر‌ده‌ایم هر روز دوش بگیریم، اما یادمان می‌رود که ذهنمان هم به دوش نیاز دارد. گاهی با یک غزل حافظ می‌شود دوش ذهنی گرفت و خوابید. بیشتر بخوان

لام

 نخستین دموکراسی

نخستین دموکراسی

38,000 تومان
 جهان و تأملات فیلسوف

جهان و تأملات فیلسوف

35,500 تومان
 کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم

(تمام شد)
 گشتی در موزه کمونیسم

گشتی در موزه کمونیسم

18,000 تومان