× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

شرط بندی روی اسب مسابقه و قصه های دیگر

نویسنده: امیرحسین خورشیدفر

القاب ساده و کلی مثل کلاه غول‌آسای کارتونی کل هیکل آدم را می‌پوشاند. جنبیدن زیر آن کلاه سخت است. شاپور صبری ترجیح می‌داد مضمون لقبش بینی بزرگ، دیرفهمی یا احساساتی بودن باشد. پرخور، خسیس وحشتناکند. شاپور فکر می‌کند پرخور، شکل کودکانه و ابتدایی خسیس است. پرخور شخصی است که چیزها را به خودش اضافه می‌کند. چیزها مولد لذت و سیری‌اند. خسیس هم کسی است که نمی‌خواهد پول که واسطۀ لذت و سیری است از او جدا شود.

صفحه 19


قیمت: 20,000 تومان
پاکت خرید
شرط بندی روی اسب مسابقه و قصه های دیگر
شرط بندی روی اسب مسابقه و قصه های دیگر

لام

 هرکسی قصه‌ی خودش

هرکسی قصه‌ی خودش

«بیا با هم در ایرلند برقصیم» مجموعه‌ای ۱۲۸ صفحه‌ای‌ست به قلم زنان و مردان از داستان‌های کوتاهِ دور تا دور دنیا. بیشتر بخوان

لام

 دالان بهشت 

دالان بهشت 

(تمام شد)
 هشت پیانیست

هشت پیانیست

25,000 تومان
 شوهر آهو خانم

شوهر آهو خانم

110,000 تومان
 سلوک

سلوک

(تمام شد)