× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

راهنمای عملی نمایشنامه نویسی

نویسنده: نوئل گرگ

اشک در مژگانم جمع شده و آن‌ها را می‌شکند. چیزی در درونم سلاخی می‌شود. روحم گویِ سرگردانی است. خدایا کمکش کن، به ما، و من، تا این ننگ را دفع کنم. اکنون، اکنون، ای ارواح تشنه، اکنون خونم را بنوشید، زهر را در رگ‌هایم جاری کنید، بگذارید این آخرین تشنگی باشد. اکنون، اینجا، شش‌هایم را بخورید، سینه‌ام را بشکافید، بگذارید این آخرین گرسنگی باشد.

صفحه 103

قیمت: 39,000 تومان
پاکت خرید
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی
راهنمای عملی نمایشنامه نویسی

لام

 یورشی به دنیای ناشناخته‌ها

یورشی به دنیای ناشناخته‌ها

تجربه‌کردن یعنی یورش بردن به دنیای ناشناخته‌ها؛‌ چیزی که تنها بعد از وقوع می‌توان چارچوبش را معیّن کرد. بیشتر بخوان

لام

 پنج نمایشنامه ائوریپیدس

پنج نمایشنامه ائوریپیدس

56,000 تومان
 چگونه فیلمنامه بنویسیم

چگونه فیلمنامه بنویسیم

21,000 تومان
 نوشتن با تنفس آغاز می‌شود

نوشتن با تنفس آغاز می‌شود

28,000 تومان
 از نوشتن

از نوشتن

18,500 تومان