× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

رساله در باب خشم

نویسنده: لوکیوس آنایوس سنکا

خشم برای مردمی که قانون را محترم می‌شمارند همان قدر مهلک است که برای برای مردمی که زورشان [میزان سنجش] حقِ آن‌هاست. 2-2. در نهایت، در حالی که سایر رذیلت‌ها افراد را تصاحب می‌کنند، خشم تنها احساسی که گاه بر کل توده‌ی مردم مستولی می‌شود. نه هیچ‌وقت تمامِ مردم در آتش عشق یک زن سوخته‌اند، و نه هیچ‌وقت کل یک ملت به پول یا منفعت امید بسته است. جاه‌طلبی افراد را یک‌به‌یک تصاحب می‌کند. از دست‌دادنِ خویشتن‌داری شری نیست که کل مردم در آن شریک باشند، اما غالباً کل مردم، همگی با هم، خشمگین می‌شوند.

صفحه 127

قیمت: 45,000 تومان
پاکت خرید
رساله در باب خشم
رساله در باب خشم

لام

 مثل خون در رگ‌های من

مثل خون در رگ‌های من

هرچه بیشتر می‌بینمت، احتیاجم به دیدنت بیشتر می‌شود. دیروز چند لحظه‌ی کوتاه بیشتر ندیدمت. تمام سرشب، تنها و بی‌هدف در خیابان‌های تاریک و خلوت این اطراف راه رفتم و به تو فکر کردم. شاید اگر بیرون نمی‌رفتم، می‌توانستم دفعات بیشتری ببینمت، ولی چون به‌ات گفتم که بروی بخوابی و قبول نکردی، ناچار رنج ندیدن تو را به خودم هموار کردم و از خانه بیرون رفتم که بروی استراحت کنی. فکر نمی‌کنی اگر مریض بشوی و بیفتی، با این وضعی که داریم چه خواهد شد؟ بیشتر بخوان

لام

 رساله در مناقب خداوندگار

رساله در مناقب خداوندگار

45,000 تومان
 رساله درباره ی نادر فارابی

رساله درباره ی نادر فارابی

7,000 تومان
 محاکمه سقراط

محاکمه سقراط

38,000 تومان
 خشم

خشم

17,000 تومان