× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

هیولای هاوکلاین

نویسنده: ریچارد براتیگان

سایه آرزو کرد که هیولای هاوکلاین بمیرد، هرچند که او هم احتمالاً مجبور می‌شد همراه هیولا رهسپار فراموشی شود. هر چیزی بهتر بود تا مجبور بودن به این زندگی سگی با هیولای هاوکلاین و انجام این کارهای شیطانی. سایه مراحل قبلی مواد شیمیایی را به یاد آورد و این‌که چقدر هیجان‌انگیز بود که پروفسور هاوکلاین آنها را به وجود آورده بود. آن زمان نور خیرخواه بود و از هیجان آفریده شدن خوشحال بود. آینده‌ای پیش رو بود با امکان کمک و شادمانی برای تمامی بشریت. بعد رفتار نور عوض شد. نور تغییر شخصیتش را از پروفسور هاوکلاین پنهان می‌کرد.

صفحه 157

قیمت: 22,000 تومان
پاکت خرید
هیولای هاوکلاین
هیولای هاوکلاین

لام

 سرخ سفید

سرخ سفید

در باب تمرکز هزاران پند و نصیحت و مقاله و مستندِ علمی و غیرعلمی در جهان وجود دارد... این‌که ذهن را از گشادی خارج و وادارش کنیم تصویر بسازد و به‌خاطر بیاورد و گاهی هم خودش را خالی کند از تمامِ جهان... کار بزرگ ذهن فراموش کردن است نه به یاد آورد... کارمندِ دون‌پایه‌ی اداره‌ی آمار تمرکز می‌کند و سعی تا یادش برود نویسنده‌ی رمان‌های زرد است... بیشتر بخوان

لام

 شاگرد قصاب

شاگرد قصاب

28,000 تومان
 قمارباز

قمارباز

(تمام شد)
 عشق و چیزهای دیگر

عشق و چیزهای دیگر

11,000 تومان
 محاکمه

محاکمه

33,000 تومان