× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

دایی وانیا

نویسنده: آنتوان چخوف

آستروف:    می‌دانی زن چطوردوست آدم می‌شود؟ اول آشنای موافق، بعد معشوقه، بعد دوست.

ووی‌‌نیتسکی:    طرز فکر مبتذلی است.

آستروف:    چطور؟ بله اعتراف می‌کنم. دارم آدم مبتذلی می‌شوم. می‌بینی که من هم مستم. قاعدتاً من

               ماهی یک بار بیشتر این طور مست نمی‌کنم. در این حال بی‌نهایت خشن و بی‌ادب می‌شوم.

               مراعات هیچ‌چیز را نمی‌کنم. جراحیهای بسیار مهم را به دقت و با موفقیت انجام می‌دهم.

               برنامه‌های بسیار وسیعی برای آینده می‌ریزم. در این مواقع به خودم به چشم یک آدم ابله

               بی‌مقدار نگاه نمی‌کنم و اعتقاد پیدا می‌کنم که منشا اثرهای بسیار ارزنده‌ای برای اجتماع هستم.

               بسیار ارزنده. و در این مواقع فلسفۀ خاصی دربارۀ لذت زندگی دارم.

صفحه 55

قیمت: 17,000 تومان
پاکت خرید
دایی وانیا
دایی وانیا

لام

 یک ظاهرا با یک برابر است!

یک ظاهرا با یک برابر است!

بعد از قوانینی چون جدایی سیاهان و آپارتاید؛ وضعیت زندگی سیاه‌پوستان در اوج تمدن مدرن چگونه شد؟‌ آیا لغو قانونی نژادپرستی را همه درجا پذیرفتند و رفتارشان را تغییر دادند؟ بیشتر بخوان

لام

 جاناتان مرغ دریایی

جاناتان مرغ دریایی

20,000 تومان
 مرغ دریایی

مرغ دریایی

18,000 تومان
 باغ آلبالو

باغ آلبالو

(تمام شد)
 داستان ملال انگیز

داستان ملال انگیز

(تمام شد)