× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

ماه و آتش

نویسنده: چه زاره پاوزه

ایرنه بیش و کم دیگر هیچ آهنگی نمی‌نواخت. گویا که در کاخ کوچک نیدو پیانو نبود؛ که پیرزن دلش نمی‌خواست یک دختر پنجه‌هایش را، با شستیِ پیانو، از ریخت بیندازد. وقتی که ایرنه به دیدار پیرزن می‌رفت کیفِ وسایل گلدوزیش را برمی‌داشت. کیفِ بزرگ گل و بُته‌دوزی‌شده با کاموای سبز؛ و از کاخ کوچک نیدو چند کتاب، که پیرزن برای خواندن به او داده بود، توی کیف به خانه می‌آورد. کتاب‌ها قدیمی بودند؛ با جلد چرمی. به جای کتاب‌ها برای پیرزن مجله‌ی مصور خیاطی می‌برد_ که به همین منظور می‌فرستاد از کانِللی بخرند؛ هر هفته.

صفحه 196

قیمت: 29,000 تومان
پاکت خرید
ماه و آتش
ماه و آتش

لام

 کاپوچینو، کیک پنیر

کاپوچینو، کیک پنیر

همسرم عاقل‌تر از من است. می‌گوید همه‌ی گرفتاری‌ها از زمانی آغاز شد که ما از حرکت ماندیم و ساکن شدیم. که اول مثل بقیه‌ی موجودات یک‌سره در حرکت بودیم. با خانواده، قبیله می‌رفتیم به درختان میوه، سبزی‌های خوراکی می‌رسیدیم. بیشتر بخوان

لام

 داستان های کوتاه کافکا

داستان های کوتاه کافکا

78,000 تومان
 جنایت و مکافات

جنایت و مکافات

85,000 تومان
 کافکا در کرانه

کافکا در کرانه

65,000 تومان
 اگر شبی از شب های زمستان مسافری

اگر شبی از شب های زمستان مسافری

34,000 تومان