× پاکت سفارش
جمع کل
بازگشت به پاکت سفارش (۱)
کجا به دستتون برسونیم؟
تهران
درحال حاضر فعلا سفارشات شهر تهران انجام می‌شود
کی به دستتون برسونیم؟

تیمبوکتو

نویسنده: پل استر

فکر آدم تنبل است و اغلب برای مراقبت از خودمان آن‌قدرها هم بهتر از کِرم‌های بی‌ارزش باغچه نیستیم. من که هیچ‌ وقت به خودم اجازه ندادم کِرم بشوم. پریدم، چهارنعل دویدم، زخم خوردم، مهم نیست چند بار زمین خوردم، همیشه خودم را جمع و جور کردم و دوباره سعی کردم. حتی حالا که دارم می‌میرم، فکرم کار می‌کند و حواسم سر جایش است.

صفحه 66

قیمت: 16,000 تومان
پاکت خرید
تیمبوکتو
تیمبوکتو

لام

 عاشقانه

عاشقانه

موبایلش باز هم خاموش بود. اما من هی برایش پیامک فرستادم و وقتی امیدمو از دست دادم برایش نوشتم:«خداحافظ. پیام‌های دیگر را می‌ریزم توی سطل زباله‌ی دلم.» بیشتر بخوان

لام

 حماسه ی ویچر 3

حماسه ی ویچر 3

29,500 تومان
  بادبادک باز 

 بادبادک باز 

45,000 تومان
 قمارباز

قمارباز

(تمام شد)
 فرانکنشتاین

فرانکنشتاین

26,500 تومان